حواشی فیلم سینمایی «خون مردگی» (2 حاشیه)

فیلم‌برداری فیلم سینمایی «خون مردگی»، 14 مرداد ماه سال 1396 در شمال شهر «تهران» کلید خورده است.
اکثر بازیگران فیلم سینمایی «خون مردگی»، هنرجویان کارگاه آزاد بازیگری «امیر احمد انصاری»، کارگردان این اثر هستند.