حواشی سریال تلویزیونی «سرگذشت» (1 حاشیه)

این سریال ادامه یا فصل دوم سریال محکومین است که با نام جدید سرگذشت در حال پخش است