حواشی فیلم سینمایی «من دیوانه نیستم» (2 حاشیه)

فیلم سینمایی «من دیوانه نیستم»، نهمین اثر سینمایی «علیرضا امینی»، به عنوان کارگردان است.
فیلم‌برداری فیلم سینمایی «من دیوانه نیستم»، 7 دی ماه سال 1396 در «شمال کشور»، کلید خورده است.