حواشی سریال تلویزیونی «هشت بهشت» (2 حاشیه)

فیلمبرداری سریال در اطراف روستای نیستانک شهرستان نایین انجام گرفته‌است.
حوادث این مجموعه برگرفته از داستان‌های کتاب‌های کهن فارسی شامل جوامع الحکایات، فرج بعد شدت، گلستان سعدی، مثنوی مولوی است.