حواشی فیلم سینمایی «بالن» (3 حاشیه)

فیلمبرداری فیلم سینمایی «بالن» بیشتر در تهران و بخش‌هایی از آن هم در شمال کشور انجام خواهد شد.
فیلم سینمایی «بالن» اولین کار بلند سینمایی «مسعود تکاور» محسوب میشود.
«مسعود تکاور»، نویسنده و کارگردان فیلم سینمایی «بالن» درباره فیلمنامه این فیلم توضیح داد: «من چندین سال را صرف نوشتن این فیلمنامه کردم و در پی فرصتی برای ساختن آن که مضمونی اجتماعی و فضایی پر از حادثه دارد، بودم.»