حواشی سریال تلویزیونی «ناز و نیاز» (1 حاشیه)

سریال ناز و نیاز، اولین سریال فلورا سام به عنوان کارگردان است.