حواشی فیلم سینمایی «گل نساء» (1 حاشیه)

فیلم‌برداری فیلم سینمایی «گل نساء»، به مدت یک ماه در محل «کوره‌های آجرپزی»، شهر «قرچک»، انجام شده است.