حواشی فیلم سینمایی «سمفونی نهم» (4 حاشیه)

در ابتدا قرار بود که فیلم سینمایی «سمفونی نهم»، برای «سی‌و‌ششمین جشنواره فیلم فجر»، آماده و ساخته شود، اما این فیلم به جشنواره نرسید.
فیلم‌برداری فیلم سینمایی «سمفونی نهم»، در شهر «کاشان» و شهر «تهران»، انجام شده است.
فیلم سینمایی «سمفونی نهم»، اثر «محمدرضا هنرمند»، بعد از 15 سال دوری وی از سینما ساخته شده است.
فیلم سینمایی «سمفونی نهم»، دهمین اثر سینمایی بلند «محمدرضا هنرمند»، در مقام کارگردانی است.