حواشی سریال تلویزیونی «آشپزباشی و قبله عالم» (1 حاشیه)

این مجموعه به نام «آشپزباشی» نیز شناخته می‌شود.