حواشی فیلم سینمایی «آسیه در زمستان» (2 حاشیه)

فیلم‌نامه فیلم سینمایی «آسیه در زمستان»، داستانی کاملا زنانه است.
فیلم سینمایی «آسیه در زمستان»، دومین اثر سینمایی بلند «مریم دوستی»، در مقام «کارگردانی»، است.