حواشی فیلم سینمایی «آسیه در زمستان» (2 حاشیه)

فیلم سینمایی «آسیه در زمستان»، دومین اثر سینمایی بلند «مریم دوستی»، در مقام «کارگردانی»، است.
فیلم‌نامه فیلم سینمایی «آسیه در زمستان»، داستانی کاملا زنانه است.