حواشی فیلم سینمایی «مشمشه» (4 حاشیه)

اولین سکانس فیلم سینمایی «مشمشه»، در «شمال کشور» و منطقه «لاهیجان»، فیلم‌برداری شده است.
«شاهد احمدلو»، پیش‌تر از فیلم سینمایی «مِشمِشه»، قرار بود فیلم سینمایی «کتک خور»، را مقابل دوربین ببرد؛ فیلمی که ساخت آن به پس از پایان تولید این فیلم موکول شده است.
نام فیلم سینمایی «مِشمِشه»، در واقع مرضی است مسری که بیشتر در اسب و استر و خر دیده شده و به انسان نیز قابل سرایت است.
فیلم سینمایی «مشمشه»، چهارمین اثر سینمایی بلند «شاهد احمدلو»، در مقام کارگردانی است.