حواشی سریال تلویزیونی «کوله پشتی» (3 حاشیه)

سریال کوله پشتی، قرار بود برای پخش نوروزی سال 1397 آماده شود که به دلیل مشکلات مالی این هدف به تحقق نپیوست.
سریال کوله پشتی به سفارش مرکز استان ها در شبکه سراسری و شبکه زاگرس، برای نمایش در تلویزیون ساخته شده است.
مراحل فیلم‌برداری سریال کوله پشتی، پس از طی شدن 90% از فیلم‌برداری به دلیل مشکلات مالی متوقف شد.