حواشی فیلم سینمایی «طلا» (6 حاشیه)

فیلم سینمایی «طلا»، اولین همکاری مشترک «طناز طباطبایی» (بازیگر) و «پرویز شهبازی» (کارگردان)، این فیلم است.
فیلم سینمایی «طلا»، اولین همکاری مشترک «مهرداد صدیقیان» (بازیگر) و «پرویز شهبازی» (کارگردان)، این فیلم است.
فیلم سینمایی «طلا»، نخستین همکاری مشترک «هدی زین‌العابدین» (بازیگر) و «پرویز شهبازی» (کارگردان)، این فیلم است.
فیلم سینمایی «طلا»، نخستین همکاری مشترک بین «هومن سیدی» (بازیگر) و «پرویز شهبازی» (کارگردان)، این اثر است.
فیلم سینمایی «طلا»، دومین همکاری مشترک بین «رامبد جوان» و «محمد شایسته»، دو «تهیه کننده»، این فیلم پس از فیلم سینمایی «قانون مورفی»، است.
فیلم سینمایی «طلا»، نخستین همکاری مشترک «نگار جواهریان» (بازیگر) و «پرویز شهبازی» (کارگردان)، این فیلم است.