حواشی سریال تلویزیونی «آنام» (2 حاشیه)

تمام بازیگران سریال «آنام»، از استعداد‌های بازیگری شهرهای «آذربایجان شرقی و غربی» و محلی انتخاب شده است.
سریال «آنام»، در روستای « نوج ده سفلادر» واقع در شهر «آذربایجان شرقی»، فیلم‌برداری شده است.