حواشی فیلم سینمایی «مطرب» (2 حاشیه)

اولین اکران مردمی سینمایی «مطرب» جمعه 17 آبان در پردیس کوروش برگزار شد.
فیلم سینمایی «مطرب» که قرار بود بعد از ماه صفر اکران شود نیز مشمول توقیف شده و عوامل این فیلم سینمایی و مسئولان سینمایی در صددند با اعمال اصلاحات٬ زمینه رفع توقیف تا پیش از موعد اکران را فراهم نمایند و فیلم تازه مصطفی کیایی از اکران پاییز و زمستانه جانماند.