حواشی فیلم سینمایی «آکو» (3 حاشیه)

منتخب هجده جشنواره بین المللی
(اکران آنلاین)
فیلم سینمایی آکو موفق به کسب جایزه بهترین فیلم داستانی تجربی از جشنواره LIFFT هندوستان در سال ۲۰۱۸ شد.
فیلم سینمایی آکو موفق به کسب جایزه بهترین فیلم بلند سینمایی از جشنواره RAGFF ونیز در سال ۲۰۱۸ شد.