حواشی فیلم سینمایی «تیک آف» (5 حاشیه)

فیلم «تیک آف» در آغاز «آه ای عبدالحلیم» نام داشت و سپس به تیک آف دگرگونی نام داد.
سرمایه گذاران «تیک آف»، «بیمه رازی»، «مهتاب کرامتی» و «طهورا ابوالقاسمی» هستند.
در روز ۳ خرداد ۱۳۹۵ مجوز فیلم «تیک آف» صادر شد.

«تیک آف» سومین ساخته سینمایی «احسان عبدی پور» بعد از «پاپ» و «تنهای تنهای تنها» است.
طراحی لوگوی فیلم «تیک آف» توسط «محمد روح الامینی» انجام شده است که پیش از این طراحی لوگوی فیلم‌های «من»، «ایستاده در غبار» و «برادرم خسرو» را در کارنامه خود دارد.