حواشی فیلم سینمایی «توران خانم» (2 حاشیه)

مستند «توران خانم»، در روایت شرح زندگی خانم «توران میرهادی»، استاد برجسته‌ تعلیم و تربیت کودکان ایران، ساخته شده است.
فیلم‌برداری مستند «توران خانم»، 22 مهر سال 1391 آغاز شد و تا واپسین لحظات زندگی خانم «توران میر‌هادی»، پاییز سال 1395 ادامه داشت.