حواشی فیلم سینمایی «دونده زمین» (2 حاشیه)

فیلم سینمایی «دونده زمین»، پس از 6 سال توقیف در اردیبهشت ماه سال 1395 به اکران درآمد.
فیلم سینمایی «دونده زمین»، پس از نام‌های؛ «ماراتن زمین»، «گنجینه شرق»، به این نام تغییر پیدا کرده است.