حواشی سریال تلویزیونی «محکومین» (1 حاشیه)

«بهروز مفید تهیه‌کننده»، سریال «محکومین»، در جواب به انتقادهای سریالش، عنوان کرد:
«انتظار رضایت همه سلیقه‌ها از یک سریال دور از ذهن است.»