حواشی سریال تلویزیونی «علی کوچولو» (1 حاشیه)

سریال «علی کوچولو»، به شیوه «فتوانیمیشن»، ساخته شده بود؛ یعنی از شخصیت‌های اصلی داستان عکس گرفتند و تمامی عکس‌ها روی تصاویر پس زمینه که نقاشی هستند قرار داده‌اند.