حواشی فیلم سینمایی «رونا جان» (3 حاشیه)

«نوید محمودی»، کارگردان فیلم سینمایی «رونا جان»، 18 تیر ماه سال 1396 در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌های داخل در رابطه بودجه تولید این فیلم، اذعان داشت:
« این فیلم نیز مانند فیلم «چند متر مکعب عشق» به طور کامل در بخش خصوصی ساخته می‌شود.»
فیلم‌برداری فیلم سینمایی «رونا جان»، به صورت کامل در شهر «تهران»، انجام شده است.
«نوید محمودی»، کارگردان فیلم سینمایی «رونا جان»، 18 تیر ماه سال 1396 در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌های داخل در رابطه مدت ساخت این فیلم، اذعان داشت:
«ساخت این فیلم سینمایی مدتی به تعویق افتاد به این دلیل که شرایط ساختش مهیا نبود، اما تا پایان سال تولید این اثر آغاز خواهد شد.»