حواشی فیلم سینمایی «اینجا کجاست؟» (1 حاشیه)

یک سینمایی جنگی با همین نام(اینجا کجاست) در سال 1376 ، به کارگردانی مهدی فیوضی با نگاهی به فیلمنامه ی (غنچه اعزامی از...) و با بازی مسعود مهرگان - حسین انصاری - مجتبی علوی و محمود نوری ، ساخته شد.