حواشی فیلم سینمایی «مقیمان ناکجا» (3 حاشیه)

فیلم سینمایی «مقیمان ناکجا»، دومین فیلم سینمایی «شهاب حسینی» بعد از «ساکن طبقه وسط» است.
نکته جالب در مورد «مقیمان ناکجا»، این است که فیلمبرداری این فیلم به مدت یک ماه و از ساعت 23 تا ۱۱ صبح انجام شده است.
فیلمنامه «مقیمان ناکجا»، براساس نمایش «مهمانخانه دو دنیا»، نوشته «اریک امانوئل اشمیت» به نگارش درآمده است.