حواشی فیلم سینمایی «مقیمان ناکجا» (3 حاشیه)

فیلمنامه «مقیمان ناکجا»، براساس نمایش «مهمانخانه دو دنیا»، نوشته «اریک امانوئل اشمیت» به نگارش درآمده است.
نکته جالب در مورد «مقیمان ناکجا»، این است که فیلمبرداری این فیلم به مدت یک ماه و از ساعت 23 تا ۱۱ صبح انجام شده است.
فیلم سینمایی «مقیمان ناکجا»، دومین فیلم سینمایی «شهاب حسینی» بعد از «ساکن طبقه وسط» است.