حواشی فیلم سینمایی «داش آکل» (9 حاشیه)

فیلم سینمایی «داش آکل»، برداشت آزاد از داستانی کوتاه است که اثر «صادق هدایت»، است.
نام فیلم سینمایی «داش آکل»، در ابتدا «آتش و قداره»، نام داشت که در 7 اسفند ماه سال 1396 تغییر نام پیدا کرد.
نام فیلم سینمایی «آتش و قداره»، به «آتش و عشق»، تغییر داده شده است.
مراحل فیلم‌برداری و تدوین فیلم سینمایی «آتش و قداره»، به صورت همزمان انجام شده است.
فیلم سینمایی «آتش و قداره»، 20 خرداد ماه سال 1396 همزمان با میلاد «امام حسن مجتبی (ع)»، در «تهران» کلید خورده است.
فیلم سینمایی «آتش و قداره»، در «شهرک سینمایی غزالی» تهران فیلم‌برداری شده است.
فیلم‌برداری فیلم سینمایی «آتش و قداره»، در مدت 45 جلسه فیلم‌برداری شده است.
فیلم سینمایی «آتش و قدّاره»، با حمایت «حمیدرضا زاهدی» و «فدراسیون پهلوانی و زورخانه‌ای» کشور تولید شده است.
فیلم سینمایی «آتش‌ و قداره»، چهارمین اثر سینمایی «محمد عرب»، به عنوان کارگردان است.