حواشی فیلم سینمایی «در جستجوی فریده» (2 حاشیه)

مستند «در جستجوی فریده»، برای نخستین بار در جشنواره «سینما حقیقت» به نمایش درآمد.
مستند «درجستجوی فریده»، دومین اثر «آزاده موسوی» و «کوروش عطائی»، در مقام کارگردانی است.