حواشی فیلم سینمایی «چهار انگشت» (5 حاشیه)
فیلم سینمایی «چهار انگشت»، سومین همکاری مشترک «امیر جعفری» و «جواد عزتی»، در مقام «بازیگری»، پس از فیلم‌های «اکسیدان» و «زاپاس»، است.

فیلم سینمایی «چهار انگشت»، دومین همکاری بازیگران این فیلم؛ «جواد عزتی» و «امیر جعفری»، با «حامد محمدی»، کارگردان این اثر است.

فیلم سینمایی «چهار انگشت»، اولین محصول مشترک کشور «ایران» و «کامبوج» است.

کمپانی خارجی «کانتانا»، از کشور «کامبوج»، در تولید فیلم سینمایی «چهار انگشت»، مشارکت دارد.

مراحل ساخت فیلم سینمایی «چهار انگشت» در سکوت خبری انجام شده است.