حواشی فیلم سینمایی «آیینه شیطان» (1 حاشیه)

فیلم سینمایی آیینه شیطان چهارمین فیلم بلند فرید ولی‌زاده در مقام کارگردانی و نویسندگی است.