حواشی فیلم سینمایی «آیینه شیطان» (2 حاشیه)

هنوز فیلم به مرحاه اکران نرسیده و فعلا بخاطر شرایط کرونا فیلمسازان آثارشو نو ارایه نمیدهند
فیلم سینمایی آیینه شیطان چهارمین فیلم بلند فرید ولی‌زاده در مقام کارگردانی و نویسندگی است.