حواشی «فرزانه کابلی» (2 حاشیه)

فرزانه کابلی از کودکی همواره علاقه‌ی زیادی به رقص و بازیگری نشان می‌داد و در مدرسه هم این فعالیت‌ها را دنبال کرد.
وی دوره‌ی باله را در وزارت فرهنگ و هنر وقت گذراند.
وی در دوران دبیرستان به مدت ۴ سال قهرمان پرش ارتفاع دوره‌ی اول دبیرستان‌های تهران شد.