حواشی «منوچهر والی‌زاده» (1 حاشیه)

منوچهر والی‌زاده از پیشکسوتان خوش صدای هنر دوبله‌ی ایران است که به دلیل طراوت و آهنگ دلنشین صدایش اغلب به جای کاراکترهای جوان حرف می‌زند.