حواشی «شاهد احمدلو» (1 حاشیه)

وی اولین کارگردان ایرانی بود که از پشت صحنه‌ی یک فیلم سینمایی«کاغذ بی‌خظ»، یک فیلم داستانی«پس از سکوت»، خلق کرد.