حواشی «نعمت حقیقی» (4 حاشیه)

نعمت حقیقی به شاعر تصویر سینمای ایران ملقب بود.
نعمت حقیقی در (۱۳۴۷) با لیلی گلستان، مترجم، ازدواج کرد و ۶ سال بعد از وی جدا شد.
نعمت حقیقی دارای سه فرزند به نام‌های مانی، صنم و محمود است.
حقیقی معتقد بود در یك فیلم، اصل اساسی این است كه فیلم‌بردار و كارگردان با یكدیگر تفاهم داشته‌باشند و روحیه یكدیگر را بشناسند، فقط در چنین حالتی است كه از نتیجه همكاری رضایت خواهندداشت؛ در غیر اینصورت فیلم‌بردار به وسیله‌ای مكانیكی بدل خواهد شد كه وظیفه‌اش فقط گرفتن یك مجموعه عكس است. «دادشاه» حبیب كاوش (1362) یكی از فیلم‌هایی است كه كار با تفاهم كامل پیش رفت و حتی قبل از اینكه فیلم‌نامه نوشته‌شود حقیقی طرف مشورت كارگردان بوده‌است.