حواشی «میکائیل شهرستانی» (1 حاشیه)

میکائیل شهرستانی پس از دریافت جایزه‌ی بهترین کارگردانی برای «برادر ایام»، در سخنانی از گروه تولیدش تشکر کرد و افزود: این جایزه را به روح پرفتوح آرتیست به معنای واقعی، یعنی احمد آقالو تقدیم می کنم.