حواشی «حسین علیزاده» (1 حاشیه)

حسین علیزاده در هفتم آذر (۱۳۹۳) در نامه‌ای بدون ذکر دلیل روشن از دریافت «نشان شوالیه هنر و ادب فرانسه» اعلام انصراف کرد و نوشت که «خود را بی‌نیاز از دریافت هر نشانی» می‌داند. علیزاده در عین حال گفته‎است که «هدیه ملت بافرهنگ فرانسه» را «ارج می‌نهیم». وی در نامه‎ی خود گفت: «اگر سفیر سیاسی و فرهنگی کشور فرانسه هدیه‎ی ملت بافرهنگ فرانسه را به سینه‎ی هنرمندان بزرگ ما نصب می‌کند آن را ارج می‌نهیم و ما نیز ستایش می‌کنیم ستارگان پرافتخار تاریخ خود را.» علیزاده با این حال با لحنی انتقادآمیز اضافه کرد که «شاید اگر در دیار ما توجه و درک از هنر والای موسیقی نزد مسئولان می‌بود، یک هدیه و عنوان غیرخودی این همه انعکاس نداشت. وقتی در فضای هنری نور کافی نباشد، چراغی کوچک خورشید می‌شود». وی در پایان‌ نامه‎ی خود نوشت: «ضمن قدردانی از مسئولان کشور و سفارت فرانسه، به احترام مردم هنرپرور و هنردوست ایران به نام حسین علیزاده قناعت کرده تا آخر عمر به آن پیشوند یا پسوندی نخواهم افزود.» حسین علیزاده در نامه‎ی خود دلیل روشنی برای این اقدام ذکر نکرد.