حواشی «حسین خانی‌بیک» (2 حاشیه)

به گفته‌ی خود وی، سوم هر ماه در خانه‌شان مراسم روضه‌خوانی برپا بوده و در آن روز ۱۶ روضه‌خوان به خانه دعوت می‌کردند؛ به طوری که وی با این ذهنیات بزرگ شده و خواندن روضه‌ها را از بچگی یاد گرفته‌بود.
حسین خانی‌بیک در «باغ بلور» (1357) با هنرمندانی نظیر ناصر محمدی، پرویز فنی‌زاده و پروین سلیمانی همکاری داشت.