حواشی «غلامحسین نقشینه» (1 حاشیه)

غلامحسین نقشینه در خردادماه سال (۱۳۴۱)،
با سمت معاون مدیرکل امور مخابرات سازمان برنامه و بودجه بازنشسته شد.
وی برای مدتی کار تئاتر را کنار گذاشت و پس
از ۲۲ سال دوری از صحنه‌ی نمایش با نمایش «پالتوی آرزوها»، به عرصه‌ی تئاتر بازگشت.