حواشی «مریم خدارحمی» (1 حاشیه)

اتفاقی که می‌توانست موجب مرگ مریم خدارحمی شود، از زبان خودش:
هنگام بازی در سریال «رهایی» ساخته حسین تبریزی میله‌های آهنی قطور و ضخیمی را به سقف بسته بودند و من هم دقیقا زیر آن‎ها نشسته بودم و دوربین هم کاشته شده بود روبه‌رویم.
من یک‌لحظه از جا بلند شدم که لباسم را مرتب کنم ناگهان میله‎ی بزرگی بافاصله نیم سانتی متری از من سقوط کرد، دوستان برایم نگران شدند اما من بیش از هر‌چیز در شوک بودم که چطور شد بی‌دلیل جابه جا شدم و فکر می‌کنم خواست خدا بود که اتفاقی برایم نیفتاد.