حواشی «سعید کنگرانی» (1 حاشیه)

«سعید کنگرانی»، 23 شهریور ماه سال 1397 به دلیل «ایست قلبی»، در بیمارستان «فیروزگر» شهر «تهران» دار فانی را وداع گفت.