حواشی «مژده شمسایی» (1 حاشیه)

«مژده شمسایی»، همسر «بهرام بیضایی» است.