حواشی «مرضیه برومند» (1 حاشیه)

مرضیه برومند،یکی از معروف ترین و موفق ترین فیلم های عروسکی دهه 60 سینمای ایران «شهر موش ها» را با همکاری محمدعلی طالبی ساخت. اگرچه این فیلم، منتسب به محمدعلی طالبی است،اما نقش مرضیه برومند در ساخت و ساز و پدید آمدن این فیلم سینمایی عروسکی اگر بیش از محمدعلی طالبی نباشد، کمتر از او نیز نبوده‌است.