حواشی «اکبر زنجان‌پور» (1 حاشیه)

وی در دوبله نیز کار کرده‌است. معروف‎ترین دوبله‎ی ایشان به جای "جبارسینگ" در فیلم «شعله» است.