حواشی «حسین محب‌اهری» (1 حاشیه)

محب‌اهری یکبار با سرطان غدد لنفاوی دست و پنجه نرم کرد؛ بعد از بهبود، به نظر می‌رسید بیماریش مجدداً عود کرده‌است؛ اما با مبارزه با بیماری‌اش، مجددا سرطان را شکست داد.