حواشی «اصغر همت» (1 حاشیه)

وی در 27 اردیبهشت ماه سال 1395 به عنوان مدیر عامل جدید "خانه تئاتر" انتخاب شد.