حواشی «صدرالدین شجره» (1 حاشیه)

«صدرالدین شجره»، هنرمند سرشناس رادیو شامگاه چهارشنبه 30 خرداد سال 1397 در بیمارستان «لاله»، جان به جان آفرین تسلیم نمود.