حواشی «فریده صابری» (1 حاشیه)

مرحوم «فریده صابری»، 19 بهمن ماه سال 1396 به دلیل بیماری «سرطان»، در 69 سالگی درگذشت.