حواشی «شیرین بینا» (1 حاشیه)

وقتی برای اولین بار مقابل دوربین قرار گرفت استرس داشت، احساس میکرد که صدایش در حال لرزش است، شاید مقداری هم بدنش به رعشه افتاده بود، اما آقای طالبی به او روحیه داده و باعث شد با اعتماد به نفس بیشتری آن پلان را بازی کند.
بازی او در سریال "قفسی برای پرواز" و فیلم "بوی پیراهن یوسف" از به یادماندنی ترین نقش آفرینی های اوست.