حواشی «نادیا دلدار گلچین» (2 حاشیه)

وی در قطعه هنرمندان بهشت زهرا دفن شده است.
نادیا دلدار گلچین، خواهر مرجانه گلچین بازیگر تلویزیون است.