نقد، تحلیل و بررسی فیلم سینمایی دیکتاتور بزرگ (1940)