ملی و راه‌های نرفته‌اش / یادداشت

آخرین فیلم «تهمینه میلانی»

سپیده انوشه : نام فیلم بدترین نامی است که می‌شد برای آن در نظر گرفت. «راه‌های نرفته»؟ کدام راه نرفته؟! از کدام راه‌ها حرف می‌زنید؟ ادا یا ادعای دغدغه اجتماع و راه‌های برون رفت از مشکلات اجتماعی باید در فیلم باشد نه عنوان آن. ملی و راه‌های ضد خانواده‌اش، پایان‌دهنده ادعای دغدغه اجتماعی خانم کارگردان است!
 آخرین فیلم «تهمینه میلانی»
28 شهریور 1396
شناسه نقد : 5029332
منبع: مجله نقد سینما
نظرات مردم (1 نظر)
وروجک
کاملا مخالفم به نظرم منتقد با یکی از عوامل فیلم مشکل شخصی داشته
نقد کاملا بی پایه و اساسه
0 لایک
0 نظر
1396/06/28