سارا و آیدا / نقد

یادداشت های روزانه جشنواره- ساختار بدون جزئیات

روزبه جعفری : واقعیت این است که صرفِ دانستن تکنیک، منجر به خلق احساس نمیشود. نوشتن فیلمنامه ای که حداقل های ساختار را رعایت کرده باشد، برای یک فیلم حرفه ای امتیاز نیست. بلکه جزو ملزومات کار است. یکسری از موارد قواعد سینماست.
یادداشت های روزانه جشنواره- ساختار بدون جزئیات
13 بهمن 1395
شناسه نقد : 4216059
منبع: منظوم
نظرات مردم (1 نظر)
سیدمجتبی
نقد فنی و دقیق..
احسنت بر شما
0 لایک
0 نظر
1395/11/15